KKNK Wie is ons Wat bied ons Ons Span Waar is ons Kontak Ons
KKNK
Wie is ons
Wat bied ons
Verhuring | Verkope
Waar is ons
Eljada Instituut

WIE IS ONS

Eljada beteken 'God voorsien, God sorg'.

Eljada Nasorg is op 10 April 1973 in die saal van die NG Kerk Oudtshoorn geopen, waar tien persone met intellektuele gestremdhede deur een personeellid versorg is.

Die eerste koshuis is in 1974 in Draaistraat 12, Oudtshoorn geopen. Die huidige gebou is in 1979/1980 spesifiek vir die behoeftes van volwasse persone met intellektuele gestremdhede in Bo-Victoriastraat, Oudtshoorn opgerig. Twaalf inwoners, die Hoof en twee Huismoeders het daarheen verhuis.

In 1988 is die hoofgebou ten volle in gebruik geneem, met uitbreiding van die werkswinkel en washuis. In 1990 is daar beplan om meer verswakte inwoners te versorg toe die Mediese Sorgafdeling vir hierdie inwoners in 1994 geopen is. In 2008 is hierdie afdeling vergroot.

Sedertdien is aanbouings gedoen en is die fasiliteit geregistreer om honderd volwasse persone met intellektuele gestremdhede voltyds te versorg. Eljada Nasorg bied holistiese residensiële versorging aan 100 volwasse persone met intellektuele gestremdhede asook ontwikkelings- en versorgingsprogramme binne 'n veilige omgewing waar hy/sy liefdevolle versorging en ondersteuning ontvang. Dagsorgkliënte wat in die gemeenskap woon word gedurende weekdae geakkommodeer.

 
Copyright © 2016  ::  Eljada Instituut sponsored by WebWorX  •  Site by:  WebWorX