Gestremde persone is spesiale mense
wat menswaardig behandel moet word

Elkeen kan steeds ‘n unieke bydrae
lewer tot ons samelewing

Respek vir gestremde persone dra
by tot menslike diversiteit

Alle gestremde persone verdien
gelyke ontwikkelings geleenthede

Wie is ons?

Eljada Nasorg is geregistreer om honderd volwasse persone met intellektuele gestremdhede voltyds te versorg.

Logo Badisa Logo

Ons bied holistiese residensiële versorging aan 100 volwasse persone met intellektuele gestremdhede asook ontwikkelings- en versorgingsprogramme binne ‘n veilige omgewing waar hy/sy liefdevolle versorging en ondersteuning ontvang. Dagsorgkliënte wat in die gemeenskap woon word gedurende weekdae in die Ontwikkelingsprogram geakkommodeer.

Laai ons aansoekvorm af

Meer oor ons